Жеткізушілік валюталық форвард

"Бұл алдын ала келісілген бағам бойынша болашақта белгілі бір күні басқа валютаны басқа валютаға белгілі сомамен сатып алуға немесе сатуға арналған, орындалуы міндетті келісім. Бұл мүмкіндік ақша ағымдарын неғұрлым дәл жоспарлау үшін валюталық түсімнің немесе күтілетін шығыстардың айырбас бағамын белгілеуге мүмкіндік береді."

Мәміле жасау кезінде комиссиялардың болмауы

Валюта бағамының қолайсыз өзгеруінен қорғауды қамтамасыз ету

Келісімшарттың талаптары қарапайым және икемді

Жеткізушіліктен тыс валюталық форвард

Бұл алдын ала келісілген бағам бойынша болашақта белгілі бір күні басқа валютаны басқа валютаға белгілі сомамен сатып алуға немесе сатуға арналған келісім. Есеп келісімшарт аяқталған кездегі форвардтық және нарықтық бағамдар арасындағы айырмаға ғана жүргізіледі.

Валюта бағамының қолайсыз өзгеруінен қорғауды қамтамасыз ету

Келісімшарттың барлық сомасына валюта жеткізу қажеттілігінің болмауы

Келісімшарттың қарапайым және икемді талаптары және мәміле жасау кезінде комиссиялардың болмауы