Құрметті Клиент!

Бөлшек клиенттерге банктік қызмет көрсетудің кешенді шартының (бұдан әрі – кешенді шарт) 9-тарауының 9.1-т. сәйкес, сонымен қатар Жеке тұлғалардың ағымдағы шоттарын ашу, жүргізу жалпы талаптарының 4 тарауын және 3.7.5-т., Кешенді шарттың төлем карталарының шығарылуын назарға ала отырып, төлем карточкасын/ағымдағы шотты бір жылдан астам пайдаланбаған жағдайда банк бір жақты тәртіппен Ағымдағы шот шартын бұзу, осындай шоттарды жабу, төлем карточкасына қызмет көрсетуді тоқтату және банк қызметтерін көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдыратынын хабардар етеді