Құрметті Клиенттер!

Назар аударыңыздар, 06.11.2023 ж. № 06112023 АПБК шешіміне сәйкес Visa Platinum «CBDC картасын» («Цифрлық теңге») шығару және оған қызмет көрсету тарифі 0 теңгені құрайтынын хабарлаймыз.