Жеке тұлғаларға арналған тарифтердегі өзгертулер

“Құрметті Клиент!

Осымен 2022 жылғы 17 қантардан бастап күшіне енетін, жеке тұлғаларға арналған тарифтерге өзгертулер енгізілгені туралы хабарлаймыз. Бұл тарифтер «Altyn Bank» АҚ (China CITIC Bank Corporation Ltd.ЕБ) Активтер мен Пассивтерді Басқару Комитетінің шешімімен бекітілген) (09 қараша 2021 жылғы № 09112021 хаттама).

Төлемдер мен аударымдар

17.01.2022 ж. дейінгі тариф

17.01.2022 ж. кейінгі тариф

Ұлттық валютадағы төлемдер мен аударымдар

50 теңге (Altyn-i сервисінде)

2 000 теңге (Банк бөлімшесінде; PT немесе IR толық / ішінара орындау)
100 теңге (Altyn-i сервисінде)

2 000 теңге (Банк бөлімшесінде; PT немесе IR толық / ішінара орындау)

Шетел валютасында төлемдер мен аударымдар – комиссия бенефициардың есебінде (алушының) (BEN/SHA)

3 000 теңге (Altyn-i сервисінде)

0.2% мин 3 000 теңге макс 40 000 теңге (Банк бөлімшесінде)

4 500 теңге (Altyn-i сервисінде)

0.2% мин 4 500 теңге макс 40 000 тг (Банк бөлімшесінде)

Шетел валютасында төлемдер мен аударымдар – комиссия жіберушінің есебінде (OUR)

6 000 теңге (Altyn-i сервисінде)

0.3% мин 6 000 теңге макс 70 000 теңге (Банк бөлімшесінде

7 500 теңге (Altyn-i сервисінде)

0.3% мин 7 500 теңге макс 70 000 теңге (Банк бөлімшесінде