Жеке тұлғалардың салымдарының сыйақы мөлшерлемесі бойынша өзгерістер

Құрметті клиенттер!

«Алтын банк» АҚ (China Citic Bank Corporation Ltd ЕБ) (бұдан әрі – Банк) табыстар мен гүлденуді тілейді!

Сіздерді 01.11.2022 №01112022 активтерді және пассивтерді басқару Комитетінің шешімімен 2022 жылдың 02 қарашадан бастап жеке тұлғалардың жаңа және ұзартылатын депозиттеріне жаңа сыйақы мөлшерлемесі қолданылатыны туралы хабарлаймыз.